เรื่อง ​ขอเรียกร้องให้สมาคมอุตสาหกรรมสับปะรดไทยดำเนินการต่อกรณีที่บริษัทเนเชอรัล ฟรุต จำกัด ยื่น ฟ้องนายอานดี้ ฮอลล์

– ฉบับแปลอย่างไม่เป็นทางการ –

วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2557

เรื่อง ​ขอเรียกร้องให้สมาคมอุตสาหกรรมสับปะรดไทยดำเนินการต่อกรณีที่บริษัทเนเชอรัล ฟรุต จำกัด ยื่น ฟ้องนายอานดี้ ฮอลล์
หมายเหตุ จดหมายฉบับภาษาไทยเป็นจดหมายฉบับแปลอย่างไม่เป็นทางการ สามารถตรวจสอบจดหมายฉบับทางการเป็นภาษาอังกฤษได้ที่
http://business-humanrights.org/en/letter-to-thai-pineapple-industry-association-on-andy-hall-thai

เรียน สมาชิกสมาคมอุตสาหกรรมสับปะรดไทย

พวกเราเขียนจดหมายถึงท่านในวันนี้ เพื่อที่จะแสดงความตระหนักอย่างยิ่งต่อการกระทำของสมาชิกของท่านในสมาคมอุตสาหกรรมสับปะรดแห่งประเทศไทย (TPIA) ในเรื่องที่ บริษัท เนเชอรัล ฟรุต จำกัด และผู้บริหารของ บริษัท เนเชอรัล ฟรุต จำกัด ผู้เป็นประธานของสมาคมอุตสาหกรรมสับปะรดไทย นายวิรัตน์ ปิยพรไพบูลย์ ในกรณีที่บริษัท เนเชอรัล ฟรุต จำกัดดำเนินการต่อต้านนักวิจัยด้านสิทธิแรงงาน นายอานดี้ ฮอลล์ กรณีนี้ได้รับความสนใจจากสื่อต่างประเทศ ที่บรรยายถึงความน่าอับอายให้กับประเทศไทย บริษัทเนเชอรัล ฟรุต จำกัด มีความพยายามที่จะปิดปากนักสิทธิมนุษยชน ถือเป็นการสร้างความเสื่อมเสียให้กับสมาคมรวมทั้งอุตสาหกรรมสับปะรดส่งออก พวกเราขอให้ท่านดำเนินการทันที ภายในสมาคมเพื่อให้บริษัทเนเชอรัล ฟรุต ถอนฟ้องในคดีของนายอานดี้ ฮอลล์ และขอให้ท่านทำงานร่วมกับกลุ่มคนงานและ องค์กรพัฒนาเอกชน เพื่อแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิแรงงานในสถานประกอบการ หากบริษัทเนเชอรัล ฟรุต ยังคงดำเนินคดีต่อนายอานดี้ ฮอลล์อยู่ สมาชิกของสมาคมควรร่วมมือกันเพื่อที่รักษาไว้ซึ่งความมีศีลธรรมขององค์กร โดยการลงโทษบริษัท เนเชอรัล ฟรุต จำกัด รวมทั้งการปลดนายวิรัตน์ ปิยะพรไพบูรณ์ ประธาน และบริษัท เนเชอรัล ฟรุต จำกัด ออกจากการเป็นสมาชิกของสมาคมอุตสาหกรรมสับปะรดไทย

บริษั เนเชอรัล ฟรุต จำกัด ฟ้องดำเนินคดีทางอาญาต่อนายอานดี้ ฮอลล์เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2013 ภายหลังที่นายอานดี้ ฮอลล์นำเสนอรายงานผลงานวิจัย ภายใต้องค์กรพัฒนาเอกชนจากประเทศฟินแลนด์ ที่มีชื่อว่า ฟินวอช ผลจากงานวิจัยชี้ให้เห็นว่ามีการละเมิดสิทธิแรงงานในสถานประกอบการ ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รายงานฉบับนี้มีชื่อว่า “สินค้าราคาถูกมีราคาที่ต้องจ่ายสูง” โดยการรวบรวมการสัมภาษณ์คนงานที่ถูกละเมิดสิทธิแรงงาน ไม่ว่าจะเป็น แรงงานเด็ก แรงงานได้รับค่าแรงที่ต่ำ การยึดเอกสารการเดินทางและเอกสารการทำงานต่างๆของแรงงานข้ามชาติ ความล้มเหลวในการจัดระบบเรื่องการลาป่วยของคนงาน วันหยุด และการลาพักร้อน บริษัทเนเชอรัล ฟรุต จำกัด ยังคงมีความพยายามที่จะฟ้องร้องต่อต้านนายอานดี้ ฮอลล์ รวมทั้งสิ้น 3 คดี เป็นคดีหมิ่นประมาททางแพ่งหนึ่งคดีและคดีอาญาสองคดีที่ว่าด้วยข้อหาหมิ่นประมาทกับความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฯ ในคดีอาญา หากศาลพิพากษาว่า อานดี้ ฮอลล์มีความผิดจริงโทษสูงสุดที่อาจจะได้รับ คือ จำคุก 7 ปี โดยบริษัทฯ ได้ฟ้องศาลในทางแพ่งฐานหมิ่นประมาทเพื่อเรียกค่าเสีย หาย 300 ล้านบาท และขบวนการไต่สวนจะเริ่มต้นที่เดือนกันยายน 2557

ทั้งก่อนและหลังการนำเสนองานวิจัยฉบับนี้ ทางฟินวอช และนายอานดี้ ฮอลล์นำเสนองานวิจัยให้ทางบริษัทเนเชอรัล ฟรุต จำกัด ควรชี้แจงว่าทางบริษัทปฏิบัติตามขั้นตอนภายใต้กฎหมายแรงงาน การปฏิเสธการทำงานร่วมกับสังคมและสาธารณะนั้น และยิ่งไปกว่านั้น การแสดงออกโดยการดำเนินคดีกับนายอานดี้ ฮอลล์ ทำให้เห็นว่าทางบริษัท เนเชอรัล ฟรุต กำลังสื่อให้เห็นว่าทางบริษัทต้องการที่จะข่มขู่และปิดปากคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติ มากกว่าการมีส่วนร่วมในการพูดคุยถึงเรื่องสภาพการจ้างของคนงานในสถานประกอบการ แท้จริงแล้วเราหวังว่าทางบริษัท เนเชอรัล ฟรุต นั้นควรที่จะปฏิบัติตามหลักการแนวทางปฏิบัติว่าด้วยการดำเนินธุรกิจและสิทธิมนุษยชนภายใต้องค์การสหประชาชาติ

ทางสมาคมอุตสาหกรรมสับปะรดแห่งประเทศไทยไม่ควรที่จะนิ่งเฉยต่อการกระทำของประธานสมาคม การกระทำที่ต่อต้านนายอานดี้ ฮอลล์ ตอนนี้หากเข้าไปตรวจสอบในอินเตอร์เน็ต เพียงแค่ค้นหาคำว่าสมาคมอุตสาหกรรมสับปะรดไทย ผลที่ออกมาคือการประณามบริษัทเนเชอรัล ฟรุตและการดำเนินคดีต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกรณีนี้ มากกว่าเรื่องในทางบวกของสมาคมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมอุตสาหกรรมสับปะรดไทย ข่าวในทางลบนี้ถือเป็นอุปสรรคขัดขวางต่อสมาคมอุตสาหกรรมสับปะรดไทยในการบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ของสมาคม แม้ว่าการพิจารณาไต่สวนยังไม่ได้เริ่มขึ้นเลยด้วยซ้ำ และหากการไต่สวนเริ่มขึ้น ลูกค้าอาจจะชั่งน้ำหนักความเสี่ยงในการสมาคมโดยใช้กรณีดังกล่าวในการเชื่อมโยงกับสมาคมอุตสาหกรรมสับปะรดไทยและสมาชิกของสมาคม

เพื่อการปกป้องสมาชิกและผู้แทนที่อยู่ในอุตสาหกรรมของท่าน พวกเราเชื่อว่าทางสมาคมจะต้องเข้ามาร่วมแก้ไขปัญหาดังกล่าวทันที เราหวังว่าท่านจะทำงานร่วมกับสมาชิกของสมาคมในการให้บริษัทเนเชอรัล ฟรุต ถอนฟ้องนายอานดี้ ฮอลล์ และเพื่อมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์กับภาคประชาชนเพื่อแสดงให้เห็นว่าสมาชิกของสมาคมปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน และหากบริษัทเนเชอรัล ฟรุต ปฏิเสธการถอนฟ้อง พวกเราขอให้ท่านปลดบริษัทเนเชอรัล ฟรุต ออกจากการเป็นสมาชิกของสมาคม และปลดนายวิรัตน์ ออกจากการเป็นประธานสมาคม

เราหวังว่าท่านจะให้ความร่วมมือทันทีต่อประเด็นดังกล่าว และเราจะรอผลตอบรับจากท่านในกรณีของบริษัท เนเชอรัล ฟรุต และเพวกเรายินดีที่จะเปิดโอกาสในการพูดคุยกับท่าน กรุณาส่งผลตอบรับต่อกรณีดังกล่าวไปที่ Bobbie Sta. Maria ที่อีเมล stamaria@business-humanrights.org (BHR) หรือที่ Abby McGill ที่อีเมล abby@ilrf.org (ILRF) และพวกเราจะติดตามผลตอบรับของสมาชิกสมาคมอุตสาหกรรมสับปะรดไทย ข้อมูลนี้อาจได้รับการจดทะเบียนในส่วนที่เกี่ยวข้องของเว็บไซต์ของเราและจะมีการหมุนเวียนไปยังสมาชิกกว่า 18,000 สมาชิกที่เป็นสมาชิกรับจดหมายข่าวของ BHR พวกเรามีความกระตือรือร้นที่จะชี้แจงข้อมูลไปยังลูกค้าปลีกทั้งในสหรัฐและยุโรปในประเด็นดังกล่าว และพวกจะถ่ายทอดวิสัยทัศน์ของเราออกไปว่ามีสมาชิกของสมาคมอุตสาหกรรมสับปะรดไทบริษัทไหนที่มีการโจมตีด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรง

ด้วยความเคารพ

รายชื่อองค์กรที่ร่วมลงลายมือชื่อจดหมายฉบับนี้
International Organizations
1.

Asia Pacific Mission for Migrants (APMM)
2.

Building and Wood Workers’ International
3.

Burma Partnership
4.

Business and Human Rights Resource Centre
5.

European Coalition for Corporate Justice (ECCJ)
6.

Fortify Rights
7.

Global Migration Policy Associates
8.

Human Rights Watch
9.

International Centre for Trade Union Rights
10.

International Trade Union Confederation (ITUC)
11.

International Transport Workers Federation (ITF)
12.

The International Union of Food, Agricultural, Hotel, Restaurant, Catering, Tobacco and Allied Workers’ Associations (IUF)
13.

Migrant Forum in Asia
14.

Migrant Rights International
15.

Observatory for the Protection of Human Rights Defenders, a joint programme of FIDH (the International Federation for Human Rights) and the World Organisation Against Torture (OMCT)
16.

South East Asia Committee for Advocacy
17.

UNI Global Union

Asia/Pacific
18.

Association for Community Development, Bangladesh
19.

Australian Council of Trade Unions (ACTU)
20.

Batis Center for Women, Philippines
21.

Cividep, India
22.

Cambodian Center for Human Rights
23.

Caritas Lebanon Migrant Center, Lebanon
24.

Center for Indian Migrant Studies, India
25.

Center for Migrant Advocacy (CMA), Philippines
26.

Community Legal Education Center, Cambodia
27.

Community Resource Centre, Thailand
28.

Equitable Cambodia
29.

Greenwatch Dhaka, Bangladesh
30.

Humanitarian Organisationfor Migration Economics (HOME), Singapore
31.

Hope Workers Center, Taiwan
32.

Hsinchu Catholic Diocese Migrants & Immigrants Service Center (HMISC), Taiwan
33.

Human Rights Defenders and Promoters (HRDP), Myanmar
34.

Human Rights and Development Foundation, Thailand
35.

Human Rights Working Group (Indonesia)
36.

Inclusive Development International, Cambodia
37.

Indian Media Forum in the United Arab Emirates
38.

Indian National Rural Labour Federation (INRLF)
39.

International Migrants Alliance Research Foundation, Bangladesh
40.

Jakarta Legal Aid Institute (LBH Jakarta), Indonesia
41.

Kanlungan Center, Philippines
42.

KontraS, Indonesia
43.

Legal Support for Children and Women (LSCW), Cambodia
44.

Migrant Care, Indonesia
45.

Migrant Domestic Workers Welfare Trust, India
46.

Migrant Forum India
47.

Migrants Rights Council India
48.

Migrant Support Qatar
49.

Migrant Workers Rights Network, Thailand
50.

National Domestic Workers Movement, India
51.

Pakistan Rural Workers Social Welfare Organization (PRWSWO)
52.

Pourakhi, Nepal
53.

Pravasi Nepali Coordination Committee (PNCC), Nepal
54.

Refugee and Migratory Movements Research Unit (RMMRU), Bangladesh
55.

Slave Free Seas, New Zealand
56.

Solidarity Network with Migrants Japan
57.

State Enterprises Workers’ Relations Confederation (SERC), Thailand
58.

Tamilandu domestic Workers Union, India
59.

Tamil Nadu Domestic Workers Welfare Trust, India
60.

Tamkeen Fields for Aid, Jordan
61.

Thai Labour Solidarity Committee (TLSC)
62.

Transient Workers Count Too, Singapore
63.

Uniting Church in Australia, Synod of Victoria and Tasmania
64.

Welfare Association for the Rights of Bangladeshi Emigrants (WARBE) Development Foundation
65.

Women’s Rehabilitation Centre (WOREC) Nepal
66.

Youth Action Nepal

Africa
67.

Egiclan Energy Producing Host Landlords Nigeria

North America
68.

American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations (AFL-CIO), United States
69.

Fair World Project, United States
70.

Farmworker Association of Florida, United States
71.

Food Chain Workers Alliance, United States
72.

Four Freedoms Forum, United States
73.

Green America, United States

74.

Hawaii Institute for Human Rights, United States
75.

International Brotherhood of the Teamsters, United States and Canada
76.

International Labor Rights Forum, United States
77.

Lawyers’ Rights Watch Canada
78.

United Food & Commercial Workers International Union, CLC (United States & Canada)

Europe
79.

Centre for Research on Multinational Corporations (SOMO), Netherlands
80.

Danwatch, Denmark
81.

EettisenKaupanPuolesta (Eetti), Finland
82.

Environmental Justice Foundation, United Kingdom
83.

Ihmisoikeusliitto(Finnish League for Human Rights)
84.

Fairfood International, Netherlands
85.

Finnwatch, Finland
86.

Finn Church Aid FCA, Finland
87.

Front Line Defenders, Ireland
88.

Kepa, Finland
89.

NaZemi, Czech Republic
90.

Platform of Filipino Migrant Organistions in Europe, Netherlands
91.

Polish Institute for Human Rights and Business
92.

SuomenLähetysseura, Finland
93.

Swedwatch, Sweden
94.

Trade Union Congress (TUC),United Kingdom
95.

Trade Union Pro, Finland
96.

Trade Union for the Public and Welfare Sectors, Finland
97.

Transnational Institute (TNI), Netherlands
98.

Transnational Migrant Platform, Netherlands

One response to “เรื่อง ​ขอเรียกร้องให้สมาคมอุตสาหกรรมสับปะรดไทยดำเนินการต่อกรณีที่บริษัทเนเชอรัล ฟรุต จำกัด ยื่น ฟ้องนายอานดี้ ฮอลล์

  1. Thai radical culture

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s