แถลงการณ์จากสหภาพยุโรป เกี่ยวกับการใช้กฎหมายหมิ่นประมาทในทางที่ผิดที่เพิ่มขึ้นในประเทศไทย

EUROPEAN UNION
DELEGATION TO THAILAND

ข่าวประชาสัมพันธ์

แถลงการณ์จากสหภาพยุโรป
เกี่ยวกับการใช้กฎหมายหมิ่นประมาทในทางที่ผิดที่เพิ่มขึ้นในประเทศไทย

สำนักงานคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทยออกแถลงการณ์ฉบับนี้ร่วมกับคณะเอกอัครราชทูตของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย

กรุงเทพฯ 14 พฤศจิกายน 2557

สหภาพยุโรปมีความมุ่งมั่นในอันที่จะส่งเสริมและคุ้มครองเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออกทั่วโลก
สหภาพยุโรปมีความกังวลต่อการใช้กฎหมายหมิ่นประมาทในทางที่ผิดที่เพิ่มขึ้นในประเทศไทย

สหภาพยุโรปเห็นว่ากฎหมายหมิ่นประมาทไม่ควรถูกนำไปใช้ในทางที่ผิดเพื่อตรวจสอบการวิพากษ์วิจารณ์และการอภิปรายในประเด็นสาธารณะต่างๆ
เพราะนับเป็นภัยร้ายแรงต่อสิทธิและเสรีภาพในการแสดงออก

การดำเนินคดีล่าสุดต่อนายแอนดี้ ฮอลล์ นักต่อสู้เพื่อปกป้องสิทธิมนุษยชน
นายอลัน มอริสสัน และ นางสาวชุติมา สีดาเสถียร
นักข่าวสำนักพิมพ์ภูเก็ตหวาน และ นายแอนดรูว์ ดรัมมอนด์ นักข่าวอิสระ
ทำให้เห็นได้ว่ากฏหมายหมิ่นประมาทนั้นได้ถูกนำมาใช้ในการปิดกั้นสิทธิและเสรีภาพในการแสดงออกและการทำข่าวเชิงสืบสวนสอบสวนในประเทศไทย

สหภาพยุโรปใคร่ร้องขอให้ทางการไทยปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศอย่างเคร่งครัด
เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปประเทศไทย
เราขอเรียกร้องให้สภาปฏิรูปแห่งชาติดำเนินการเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว
เพื่อกฏหมายหมิ่นประมาทจะไม่ถูกนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการปิดกั้นการวิเคราะห์และการอภิปรายอย่างมีเหตุผลและเหมาะสมอีกต่อไปในอนาคต

* * * * * * * * * *
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อคุณกุลวดี สุมาลย์นพ
สำนักงานคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย อีเมล์
kullwadee.sumalnop@eeas.europa.eu
โทร +66 (0) 2305 2644

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s