คำตัดสินศาลอุทธรณ์กรณีศาลพระโขนงตัดสินยกฟ้อง นายแอนดี้ ฮอลล์ ข้อหาหมิ่นประมาททางอาญา – 18 กันยายน 2558

จะมีการอ่านคำตัดสินของศาลอุทธรณ์ประเด็นความชอบด้วยกฎหมาย กรณีศาลแขวงพระโขนงได้ตัดสินยกฟ้อง นายแอนดี้ ฮอลล์ ข้อหาหมิ่นประมาททางอาญา ณ ศาลแขวงพระโขนง ในวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2558 เวลา 9.30 น. (หมายเลขคดี 2051/2557 ศาลแขวงพระโขนง, ถนนสรรพาวุธ, เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260)
นายแอนดี้ ฮอลล์ ได้ถูกระบุให้มาเข้าร่วมรับฟังคำตัดสินด้วยตนเอง ซึ่งศาลอาจมีคำตัดสินได้ 3 แนวทาง ดังนี้

(1) ศาลอุทธรณ์อาจตัดสินให้ยกอุทธรณ์ ซึ่งหากฝ่ายโจทก์ไม่พอใจก็สามารถยื่นอุทธรณ์ต่อศาลฎีกาต่อไปได้

(2) หากศาลตัดสินให้รับอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์สามารถพิจารณาคดีต่อจากกระบวนการพิจารณาในขั้นต้นได้ทันที หรือในอีกนัยหนึ่ง ศาลอุทธรณ์สามารถตัดสินให้นายแอนดี้ ฮอลล์มีความผิดหรือพ้นผิดในข้อหาหมิ่นประมาททางอาญา และหากศาลตัดสินว่ามีความผิด นายแอนดี้ ฮอลล์จะถูกกักขัง แต่สามารถยื่นประกันตัว และยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาได้

(3) ศาลอุทธรณ์อาจตัดสินให้รับอุทธรณ์และมีคำสั่งให้ศาลแขวงพระโขนงพิจารณาคดีนี้อีกครั้ง โดยที่ศาลแขวงพระโขนงจะต้องพิจารณาคดีจากข้อเท็จจริงตามที่ได้มีการนำเสนอในกระบวนการพิจารณาเมื่อเดือนกันยายน 2557 และจะไม่มีการสืบพยานเพิ่มเติม หรือรับข้อมูลใหม่เพื่อประกอบการพิจารณา นายแอนดี้ ฮอลล์ จะถูกกักขังในระหว่างรอคำพิพากษา ซึ่งหากถูกกักขัง เขาสามารถยื่นประกันตัวเพื่อขอให้ศาลปล่อยตัวได

ความเป็นมา
ข้อหาในคดีนี้เกิดจากบทสัมภาษณ์ที่นายแอนดี้ ฮอลล์ ได้ให้สัมภาษณ์ต่ออัลจาซีร่า อิงลิช ณ เมืองย่างกุ้ง ประเทศเมียนม่าร์ เมื่อเดือนเมษายน 2556 และอาจต้องโทษจำคุกสูงสุด 1 ปีหากศาลตัดสินว่ามีความผิด บริษัท แนชเชอรัล ฟรุท ฯ ยื่นฟ้องดำเนินคดีเมื่อเดือนมิถุนายน 2556 และศาลแขวงพระโขนงพิจารณาคดีเมื่อเดือนกันยายน 2557 ต่อมาในเดือนตุลาคม 2557 ศาลได้มีคำพิพากษายกฟ้อง เพราะเหตุมีข้อบกพร่องในกระบวนการสอบสวนอันขัดต่อประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา อัยการสูงสุดและบริษัท แนชเชอรัล ฟรุท ฯ จึงได้ยื่นอุทธรณ์ประเด็นความชอบด้วยกฎหมายของคำพิพากษายกฟ้องต่อศาลอุทธรณ์ ในเดือนมกราคม 2558 ซึ่งอันที่จริงแล้ว บทสัมภาษณ์ของอัลจาซีร่าเกี่ยวข้องกับอีกคดีหนึ่งที่บริษัท แนชเชอรัล ฟรุท ฯ ยื่นฟ้องนายแอนดี้ ฮอลล์เมื่อต้นปี 2556 ในข้อหาหมิ่นประมาททางอาญา และอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ เกี่ยวกับกรณีเผยแพร่รายงานขององค์กรฟินน์วอทช์ ชื่อ “Cheap Has a High Price” ที่บริษัท แนชเชอรัล ฟรุท ฯ ฟ้องร้องดำเนินคดีนายแอนดี้ ฮอลล์ รายงานนี้ตีแผ่ประเด็นการละเมิดสิทธิแรงงานที่โรงงานแปรรูปสับปะรดของบริษัท แนชเชอรัล ฟรุท ฯ ซึ่งนายแอนดี้ ฮอลล์ได้สัมภาษณ์คนงานในโรงงานดังกล่าวเพื่อนำเสนอรายงานนี้ การพิจารณาคดีในเบื้องต้นในข้อหาหมิ่นประมาททางอาญาและอาชญากรรมคอมพิวเตอร์นี้สิ้นสุดเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 และศาลอาญากรุงเทพใต้ได้ตัดสินรับฟ้อง นายแอนดี้ ฮอลล์ จึงต้องมารับฟังข้อกล่าวหามีมูลในกระบวนพิจารณาคดีขั้นต่อไปในวันที่ 19 ตุลาคม 2558 ซึ่งมีแนวโน้มว่าเขาน่าจะถูกกักขังเพื่อรอประกันตัว

นอกจากนี้ บริษัท แนชเชอรัล ฟรุท ฯ ยังได้ฟ้องร้องดำเนินคดีกับนายแอนดี้ ฮอลล์ อีกสองข้อหา คือ ข้อหาหมิ่นประมาททางแพ่ง และเรียกร้องให้ชดใช้ค่าเสียหาย
การฟ้องร้องดำเนินคดีกับนายแอนดี้ ฮอลล์ นี้ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างยิ่งว่าเป็นการล่วงละเมิดโดยกระบวนการยุติธรรม และเป็นความพยายามเพื่อปิดปากนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน ข้อหาหมิ่นประมาททางอาญายังเป็นการฝ่าฝืนหลักว่าด้วยสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น บรรดาผู้สังเกตการณ์อิสระที่ได้เข้าร่วมรับฟังกระบวนการพิจารณาคดีต่อนายแอนดี้ ฮอลล์ เมื่อเดือนกันยายน 2557 ได้ให้ความเห็นในรายงานของพวกเขาว่า นายแอนดี้ ฮอลล์ ควรได้รับการปล่อยตัวเพราะเหตุทำคุณความดี และเพราะเหตุคดีนี้อยู่นอกเขตอำนาจศาลไทย เนื่องจากการสัมภาษณ์ของอัลจาซีร่ามีขึ้นในประเทศเมียนม่าร์
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ

Sonja Vartiala ผู้บริหารองค์กรฟินน์วอทช์: +358(0)445687465, sonja.vartiala@finnwatch.org
แอนดี้ ฮอลล์ นักวิจัย: +66(0)846119209, andyjhall1979@gmail.com, twitter @atomicalandy
นคร ชมพูชาติ ที่ปรึกษากฎหมายจของนายแอนดี้ ฮอลล์: +66(0)818473086, nakhonct@gmail.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s